Leverantörer

                                                                          

     S82 STÄLLNINGARS ALLMÄNNA KRAV VID FAKTURERING.


     Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.


  • S82 ställningar betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd.


  • S82 ställningars krav på märkning av fakturan med projektnummer består av (5siffror) och ange för- och efternamn på beställaren,
    för att den ska anses som korrekt.


  • Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt.


  • S82 ställningar förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.


     

  • Fakturan ska vara bifogad till e-post som PDF dokument.


  • En PDF ska innehålla hela fakturan inkl. bilagor.


  • Vid tillagda projekt/arbeten ange datum och projektnummer

S82 Ställningar och Väderskydd AB

 

Orgnr 559112-6486

(08) 82 62 82