S82

        Leverantörer

                                                                          

     S82 STÄLLNINGARS ALLMÄNNA KRAV VID FAKTURERING.


     Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.


S82 ställningar betalar en leverantör 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd.


S82 ställningars krav på märkning av fakturan med projektnummer består av (5siffror) och ange för- och efternamn på beställaren,
för att den ska anses som korrekt.


Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt.


S82 ställningar förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.


Fakturan skickas till: ekonomi@s82.se

     

Fakturan ska vara bifogad till e-post som PDF dokument.


En PDF ska innehålla hela fakturan inkl. bilagor.


Vid tillagda projekt/arbeten ange datum och projektnummer

S82 Ställningar och Väderskydd AB

 

Orgnr 559112-6486

(08) 82 62 82