S82
Leverantör

Leverantör

Orgnr 559112-6486

S82 ställningar almänna krav vid fakturering

     Nedanstående regler tillämpas i de fall då inget annat avtalats.

S82 ställningar betalar alla fakturor 30 dagar efter mottagen faktura, förutsatt att fakturan är korrekt utställd.

Leverantörer i Sverige måste vara godkända för F-skatt

S82 ställningars krav på märkning av fakturan med projektnummer består av (5siffror) och ange för- och efternamn på beställaren, för att den ska anses som korrekt.

S82 ställningar förutsätter att våra leverantörer har ett bankgiro för att vi skall kunna säkerställa korrekt betalningsinformation.

Fakturan skickas till: ekonomi@s82.se

Fakturan ska vara bifogad till e-post som PDF dokument.

En PDF ska innehålla hela fakturan inkl. bilagor.

Vid tillagda projekt/arbeten ange datum och projektnummer